Proponowana tematyka:

 

 • Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi
  • Jak mówić, żeby nas słuchano – jak słuchać, żeby do nas mówiono? Techniki aktywnego słuchania
  • Język kobiet – język mężczyzn. Różnice w zachowaniach kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
  • Zasady komunikowania w pracy. Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy będą znali zasady poprawnej komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem sytuacji pracy oraz posiądą umiejętność posługiwania się nimi z uwzględnieniem różnic w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn.

 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Pojęcie konfliktu i jego cechy
  • Źródła konfliktów
  • Tradycyjne i nowoczesne podejście do konfliktu w miejscu pracy
  • Metody rozwiązywania konfliktów
  • Strategia dwóch zwycięzców

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy będą znali uwarunkowania i źródła konfliktów w miejscu pracy, posiądą umiejętność diagnozowania ich przyczyn oraz doboru i stosowania adekwatnych metod rozwiązywania.

 • Sztuka prowadzenia negocjacji Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Negocjacje, mediacje, arbitraż jako metody rozwiązywania problemów i konfliktów w miejscu pracy
  • Istota negocjacji, mediacji i arbitrażu
  • Zasady prowadzenia negocjacji
  • Kompromis i konsensus jako efekt negocjacji
  • Błędy, jakich nie należy popełniać

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy będą znali różnice między negocjacjami, mediacjami i arbitrażem, między kompromisem a konsensusem oraz zasady poprawnej negocjacji, a ponadto posiądą umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w miejscu pracy.

 • Budowanie zespołu pracowniczego Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Współpraca jako podstawa efektywności działań organizacji. Uwarunkowania współpracy i korzyści z niej płynące
  • Proces rozwoju grupowego
  • Różnice między grupą a zespołem. Cechy zespołu
  • Budowanie zespołu pracowniczego – czynniki integrujące i dezintegrujące zespół
  • Role pełnione w grupie i ich znaczenie dla rozwoju organizacji
  • Rola i funkcje formalnego i nieformalnego lidera zespołu

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy będą znali istotę procesu rozwoju grupy, role w niej pełnione oraz posiądą umiejętność integrowania zespołu pracowniczego i kształtowania stosunków międzyludzkich w zespole sprzyjających współpracy.

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.