ODN SCE "Edukator" prowadzi szkolenia w oparciu o publikacje wyszczególnione poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (Rok_relacji_publikacja2020.pdf)Zdrowe relacje w szkole. Rok relacji w edukacji[z dnia 13 lipca 2021 r.]74377 kB
Pobierz plik (materiay konferencyjne_2 - skrót raportu z badań.pdf)Szkoła demokracji - szkoła samorządności[z dnia 02 listopada 2020 r.]1343 kB
Pobierz plik (Artykuł - Dobre relacje interpersonalne jako warunek czy efekt skutecznego oceniania.pdf)Dobre relacje interpersonalne jako warunek czy efekt skutecznego oceniania?[z dnia 25 maja 2021 r.]138 kB
Pobierz plik (Etyka nauczyciela.pdf)Nauczyciel jako etyczny wychowawca[z dnia 02 listopada 2020 r.]169 kB
Pobierz plik (Kubiczek B., Teoretyczne podstawy procesu komunikacji interpersonalnej [w] Komunikacja w resocjalizacji. WSP Katowice 2019.pdf)Teoretyczne podstawy procesu komunikacji interpersonalnej[autor Kubiczek B. [w]: Komunikacja w resocjalizacji. WSP Katowice 2019]347 kB
Pobierz plik (Sztuka oceniania. Motywowanie uczniów do rozwoju.pdf)Sztuka oceniania. Motywowanie uczniów do rozwoju[autor Kubiczek B; Wyd. NOWIK, Opole 2018]49 kB
Pobierz plik (zarzadzanie_oswiata.pdf)Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka [autor Kubiczek B; Wyd. NOWIK, Opole 2016]52 kB
Pobierz plik (sztuka_wychowania.pdf)Sztuka wychowania. Jak nie zepsuć własnego dziecka? Od poczęcia do dorosłości[autor Kubiczek B; Wyd. NOWIK, Opole 2016]48 kB
Pobierz plik (sztuka_oceniania.pdf)Sztuka oceniania. Jak motywować uczniów do uczenia się? [autor Kubiczek B; SCE EDUKATOR, Sosnowiec 2010]52 kB
Pobierz plik (sztuka_zarzadzania.pdf)Sztuka zarządzania. Od zarz. opartego na władzy do zarz. opartego na autorytecie[autor Kubiczek B; SCE EDUKATOR, Sosnowiec 2010 ]54 kB
Pobierz plik (jak_nie_zepsuc_dziecka.pdf)Jak nie zepsuć własnego dziecka (wnuka)? [autor Kubiczek B; Broszura SCE EDUKATOR, Sosnowiec 2010 ]50 kB
Pobierz plik (metody_aktywizujace.pdf)Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się? Poradnik nauczyciela[autor Kubiczek B; Wyd. NOWIK, Opole 2009 (wydanie czwarte) ]58 kB

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.