Sosnowieckie Centrum Edukacyjne "Edukator" uzyskało w 01 marca 2021 r. subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro-, małych i średnich firm" udzieloną przez PFR S.A. w wysokości 3600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych). W załączniku u dołu strony stosowna informacja.

 

Głównym celem działalności Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego EDUKATOR jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, w szczególności szkoleń i doskonalenia kadry kierowniczej oraz zespołów pracowniczych oświaty, służby zdrowia, administracji publicznej, przedsiębiorstw i firm. Jesteśmy firmą, która z powodzeniem świadczy usługi edukacyjne od 2000 roku. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów lub coachingu przez profesjonalnych trenerów/edukatorów z bogatym doświadczeniem zawodowym, zarówno w miejscu pracy Klienta, jak i w formie szkoleń wyjazdowych. W celu uzgodnienia szczegółów zachęcamy Państwa do kontaktu.

 

dr n. hum. Bożena Kubiczek - założyciel i dyrektor Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego "Edukator"

Uprawnienia:

 • Osoba wspomagająca w procesowym rozwoju placówek programu PO WER "Szkoła kompetencji kluczowych" - certyfikat
 • Egzaminator maturalny z wiedzy o społeczeństwie (OKE/OE/45042/374/05)
 • Ekspert komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli w awansie zawodowym w dwóch zakresach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz zarządzanie oświatą (MENiS/10780/Eks)
 • Edukator Ministerstwa Edukacji Narodowej w dwóch zakresach: programu reformy oraz organizacji i zarządzania (MEN/10/1012E/174/2001) .
 • Animator rozwoju edukacji - Certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 01.10.2009 do nadal – Dyrektor Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego „EDUKATOR”; edukator z listy MEN w zakresie zarządzania oświatą i reformy programowej, egzaminator maturalny;
 • 01.09.1999 do 31.08.2017 – wykładowca na kursach kwalifikacyjnych z organizacji i zarządzania w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Radomiu;
 • 01.10.2015 do 30.09.2019 - wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie;
 • 01.10.2009 do 30.09.2016 – wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach;
 • 01.10.2008 do 30.09.2011 – wykładowca Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie (autorski przedmiot „wybrane zagadnienia z politologii”);
 • 01.09.2008 – 30.09.2009 - konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Siedleckiego Centrum Edukacyjnego;
 • 01.09.2007 - 30.09.2009 - dziekan Wydziału Społeczno – Medycznego Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej;
 • 01.10.2004 - 30.09.2009 - wykładowca Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej – Wydział Społeczno-Medyczny;
 • 01.09.2001 – 31.08.2006 - nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Sosnowcu;
 • 01.10.2000 – 31.08.2001 - wicedyrektor Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych „Nowator” w Gliwicach;
 • 01.09.1999 – 30.09.2000 – konsultant, kierownik Pracowni Diagnozy i Analiz Społecznych Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” w Katowicach;
 • 01.03.1999 – 31.08.1999 – konsultant Pracowni Organizacji i Zarządzania Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” w Katowicach;
 • 01.09. 1996 – 31.08. 1998 – konsultant Pracowni Organizacji i Zarządzania Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach;
 • 01.02.1991 – 31.08.1999 – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 32 w Dąbrowie Górniczej;
 • 01.09.1981 – 31.08.1991 – nauczyciel;

 

Ważniejsze przedsięwzięcia SCE EDUKATOR:

 • Realizacja szkoleń dla 201 nauczycieli woj. śląskiego nt.: "TiK w szkole - zdalne nauczanie i wychowanie"w ramach projektu grantowego "Wsparcie placówek doskonalenia naiuczycieli i bibkiotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia n odległość", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II - 2023 r.;
 • Realizacja 48-godzinnego programu szkoleń w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie w ramach projektu "Rzecz w tym, kto umie więcej" finansowanego ze środków EFS - 2023 r.;
 • Współpraca z ProcessTeam sp. z o. o. w zakresie realizacji szkoleń dla trenerów, nauczycieli szkół i przedszkoli, dyrektorów szkół i przedszkoli woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiegow projekcie "Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich dzieci i młodzieży" - 2023/2024;
 • Udział w panelu organizowanym przez DOS-ELTEA z wykładem wprowadzającym "Ocenianie jako narzędzie kształtowania motywacji wewnętrznej";
 • Artukuł " Dobre relacje interpersonalne jako warunek czy efekt skutecznego oceniania?" w pracy zbiorowej "Rok Relacji. Wydanie 2021. Emocje, empatia, uważność" - 2021 r.;
 • Badania dotyczące etyki zawodowej nauczyciela oraz publikacja "Nauczyciel jako etyczny wychowawca" - 2020 r.; 
 • Szkolenia 'specjalistów ds. wspomagania rozwoju' w ramach Projektu "Forum Kadry Wspomagania Oświaty" - 2019 - 2020 r.;
 • Realizacja w okresie 02.01.2019 r. - 31.08.2020 r. "Planu rozwoju placówek oświatowych Gminy Blachownia" w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych;
 • Szkolenia 'osób wspomagających' procesowe wspomaganie rozwoju oświaty w Projekcie Pomorskiej Szkoły Trenerów Oświaty - 2019 r.;
 • Szkolenia przedstawicieli JST, dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli zgodnie z Ramowym programem szkoleniowo-doradczym w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, opracowanym w ramach projektu PO WER pt. Przywództwo przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - 2018 - 2019 r.;
 • Opracowanie dla Eurydice, w roli eksperta krajowego, raportu o stanie oświaty w zakresie edukacji obywatelskiej (Citizenhip Education at School in Europe); raport z 42 krajów w wersji anglojęzycznej ukazał się w 2017 r.;
 • Współorganizacja z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie Konferencji pod roboczym tytułem: "Szkoła Demokracji - Szkoła Samorządności. Wychowanie do wartości" planowanej na dzień 29 września 2017 r;
 • Realizacja w okresie od 02 września do 30 listopada 2017 r. Grantu Łódzkiego Kuratora Oświaty;
 • Współpraca z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Wydziałem Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach) w zakresie organizacji studiów podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • 2016 - Raport o stanie oświaty w Polsce dla europejskiej sieci informacji o edukacji „Eurydice” w okresie 2011-2016 (Citizenship Education at School in Europe);
 • 2016 - Realizacja w powiecie nowotarskim kompleksowego projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • 2015 - 2016 - Realizacja Projektu ORE "Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego" w roli eksperta ds. monitoringu w 22 placówkach oświatowych;
 • 2014 - 2015 - Realizacja we współpracy z Erą Ewaluacji Projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji "Efektywna ewaluacja w praktyce" dla oświatowej kadry kierowniczej;
 • 2014 - 2015 - Realizacja we współpracy z Erą Ewaluacji Projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji "3P - prosta, praktyczna i potrzebna ewaluacja w szkole" dla nauczycieli szkół i przedszkoli;
 • 2014 - 2016 - Realizacja w powiecie olkuskim kompleksowego projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • 2014 - 2015 - Realizacja w powiecie bielsko-bialskim kompleksowego projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • 2014 - 2015 - Realizacja 380 szkoleń w 38 placówkach Powiatu Częstochowskiego w Projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji "Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu ucznia";
 • 2013 - 2014 - Realizacja w 25 placówkach województwa łódzkiego grantu Łódzkiego Kuratora Oświaty "Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły";
 • 2013 - Współorganizacja konferencji Ośrodka Rozwoju Edukacji "Rola kompetencji społecznych i obywatelskich w szkole XXI wieku", która odbyła się w WOM w Katowicach 9 grudnia 2013 r.
 • 2012 - Prowadzenie na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji ogólnopolskich badań poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich u uczniów i nauczycieli, których wyniki prezentowano na Ogólnopolskiej Konferencji ORE "Szkoła Demokracji - Szkoła Samorządności. Kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów i nauczycieli" 17 grudnia 2012 r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (plansza informacyjna PFR pion srodkowa.pdf)Plansza informacyjna o uzyskaniu subwencji PFR S.A.[z dnia 14 listopada 2021 r.]521 kB

Od 2015 r. dyrektor SCE EDUKATOR jest członkiem Śląskiej Rady Dyrektorów Personalnych i Rynku Pracy przy Śląskim Związku Pracodawców "LEWIATAN"

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.