OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sosnowieckie Centrum Edukacyjne „Edukator” z siedzibą w Sosnowcu: ul. Zielonogórska 51/26, 41-218 Sosnowiec.
  2. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z § 23 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
  3. Odbiorcami Państwa danych mogą być uprawnione podmioty, na podstawie przepisów prawa.
  4. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych powoduje naruszenia wymienionych wyżej przepisów.
  6. Posiadają Państwo prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
  7. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zgodnej z przepisami prawa realizacji celów szkoleniowych Ośrodka. Konsekwencją nie podania danych będzie odmowa świadczenia usługi.

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.