Kilka słów o Ośrodku

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne EDUKATOR prowadzi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego pod numerem 53. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działa w oparciu o Statut oraz Wewnętrzny system zapewniania jakości i - zgodnie z tymi dokumentami - sukcesywnie poszerza swoją ofertę edukacyjną odpowiadając na Państwa oczekiwania i potrzeby.

W dniu 25 stycznia 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał po raz pierwszy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Akt powtórnego przyznania akredytacji przez Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 czerwca 2020 r u dołu strony.

Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jest świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie w formach i miejscach spełniających oczekiwania klienta zgodnie z zasadą "jak najbliżej klienta" poprzez:

 • realizację zróżnicowanej oferty doskonalenia zawodowego dostosowanej do zdiagnozowanych, specyficznych potrzeb różnych grup klientów,
 • komplementarność oferowanych usług: szkolenie, konsultacja, materiały edukacyjne, publikacje, pomoc w przygotowywaniu projektów unijnych, porady prawnicze,
 • realizację form doskonalenia zawodowego wyposażających nauczycieli nie tylko w nowoczesną wiedzę, ale przede wszystkim rozwijających umiejętności praktyczne oraz postawy (kompetencje kluczowe),
 • dostosowanie miejsca realizacji usługi do potrzeb i oczekiwań klienta,
 • zapewnienie wykwalifikowanej, bogatej w doświadczenia zawodowe kadry realizującej formy doskonalenia,
 • stosowanie w doskonaleniu nowoczesnych metod doskonalenia oraz narzędzi TIK,
 • respektowanie przez pracowników zasad etycznych i standardów określonych w dokumencie "Wewnętrzny system zapewniania jakości".

Zapraszamy do współtworzenia naszej strony internetowej poprzez dzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami, przykładami dobrych praktyk i pomysłami na lepszą edukację.

Aktualne wydarzenia:

2022/2023:

Ośrodek:

 • zrealizował 30-godzinny program szkoleń dla 201 nauczycieli woj. śląskiego nt.: "TiK w szkole - zdalne nauczanie i wychowanie" w ramach projektu grantowego "Wsparcie placówek doskonalenia naiuczycieli i bibkiotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia n odległość", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II - 2023 r.;
 • zrealizował 48-godzinny program szkoleń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie w ramach projektu "Rzecz w tym, kto umie więcej" finansowany ze środków EFS - 2023 r.;
 • współpracował z ProcessTeam sp. z o. o. w zakresie realizacji szkoleń dla trenerów, nauczycieli szkół i przedszkoli, dyrektorów szkół i przedszkoli woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiegow projekcie "Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich dzieci i młodzieży" - 2023/2024;

2021/2022:

 • Ośrodek realizuje w szkołach szkolenia w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
  • Wielozmysłowe poznawanie świata w szkole specjalnej
  • Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu
  • Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz umiejętności kluczowych w szkołach ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego
  • Kształtowanie umiejętności matematycznych oraz kompetencji cyfrowych za pomoca narzedzi TiK
 • Ośrodek współpracuje z lubelskimi placówkami doskonalenia nauczycieli: Protest sp. z o. o. oraz Lechaa Sp. z o. o w realizacji projektu grantowego "LEKCJA ENTER"

2020/2021:

Ośrodek realizuje:

 • Projekt "Forum kadry wspomagania oświaty" w ramach PO WER
 • "Plan rozwoju placówek oświatowych Gminy Blachownia" obejmujący:
  • Procesowe wspomaganie 6 placówek w zakresie kształtowania kompetencji uczenia się oraz wielojęzyczności
  • Rozwój umiejętności kadry kierowniczej w zakresie wprowadzania zmian i skutecznego nadzoru pedagogicznego
  • Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia "Dyrektor - przywódca w dobie zmiany"
  • Prowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli wszystkich placówek oświatowych gminy

2019/2020

Ośrodek uczestniczy w realizacji:

 • Projektu MEN "Forum wspomagania rozwoju oświaty" (we współpracy z Wszechnicą Edukacyjną Sp. z o. o. oraz MIR Consulting):
  • Szkolenia stacjonarne i e-learningowe 105 osób
  • Moderowanie sieci wspólpracy i samokształcenia
  • Wsparcie bezpośrednie specjalistów ds. wspomagania
  • Monitoring praktyki realizowanej przez 100 osób w róznych placówkach oświatowych
 • Projektu wspomagania rozwoju placówek oświatowych gminy Blachownia (finansowany ze środków własnych gminy) - szkolenia oświatowej kadry kierowniczej i nauczycieli
 • Projektu wspomagania placówek oświatowych "Szkoła Sukcesu" Gminy Psary (finansowany ze środków EFS)

2018/2019

Ośrodek uczestniczy w realizacji Projektu PO WER:

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych - szkolenia stacjonarne dla JST w wojewodztwie lubelskim we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie (oddział w Lublinie)
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych - szkolenia stacjonarne dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w województwie pomorskim we współpracy z ProcessTeam Sp. z o. o.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych - wsparcie bezpośrednie kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w województwie śląskim we współpracy z TOP Indira Lachowicz
 • "Pomorska szkoła trenerów wsparcia oświaty" - szkolenia stacjonarne i elearningowe we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie (oddział w Gdańsku)

2017/2018

Realizacja Grantu Łódzkiego Kuratora Oświaty w pięciu okręgach województwa łódzkiego - kursy w tematach:

 • Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacja zadań statutowych przez nauczycieli
 • Praca wychowawczo-profilaktyczna szkoły
 • Założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego - I etap edukacyjny - i wynikające z niej zadania dla nauczycieli

 

 

Dokumenty do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (Statut.pdf)Statut[z dnia 25 maja 2020 r.]72 kB
Pobierz plik (Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyznania akredytacji.pdf)Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyznania akredytacji[z dnia 16 czerwca 2020 r.]174 kB
Pobierz plik (Koncepcja pracy.pdf)Koncepcja pracy[z dnia 20 sierpnia 2019 r.]87 kB
Pobierz plik (Wewnętrzny system zapewniania jakości.pdf)Wewnętrzny system zapewniania jakości[z dnia 20 sierpnia 2019 r.]114 kB
Pobierz plik (Polityka prywatności (2019-05-28).pdf)Polityka prywatności[z dnia 28 maja 2019 r.]431 kB

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.