KILKA SŁÓW O OŚRODKU

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne EDUKATOR posiada status Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego pod numerem 53. ODN SCE EDUKATOR działa w oparciu o Statut oraz Wewnętrzny system zapewniania jakości i - zgodnie z tymi dokumentami - zamierza sukcesywnie rozszerzać swoją ofertę edukacyjną uwzględniając Państwa oczekiwania i potrzeby.

 

Misją ODN jest świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie w formach i miejscach spełniających oczekiwania Klienta poprzez:

  • dostosowanie wymagań edukacyjnych (szkoleniowych) do indywidualnych potrzeb pracowników oświaty i placówek oświatowych,
  • przygotowanie kadr kierowniczych, administracyjnych i pedagogicznych do profesjonalnego, zgodnego z wymogami rynku, wykonywania przypisanych im zadań,
  • wyposażenie słuchaczy nie tylko w wiedzę, ale także praktyczne umiejętności i postawy.

 

Zapraszamy do współtworzenia naszej strony internetowej poprzez dzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami, przykładami dobrych praktyk i pomysłami na lepszą edukację.

 

 

W dniu 25 stycznia 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wszystkim Klientom, Partnerom i Trenerom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie do wyrażenia opinii o funkcjonowaniu naszego Ośrodka, sedecznie dziękujemy za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu.

dr Bożena Kubiczek

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SCE "Edukator"

 

 

AKTUALNE WYDARZENIA:

 

2018/2019 - Ośrodek uczestniczy w realizacji projektu PO WER "Przywództwo":

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych - szkolenia dla JST w wojewodztwie lubelskim.

Rozwijanie kompetencji kluczowych - szkolenia dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w województwie pomorskim.

Rozwijanie kompetencji kluczowych - szkolenia dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w województwie śląskim.

 

 

2017/2018 - Realizacja Grantu Łódzkiego Kuratora Oświaty w pięciu okręgach województwa łódzkiego w - kursy w tematach:

  • Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacja zadań statutowych przez nauczycieli
  • Praca wychowawczo-profilaktyczna szkoły
  • Założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego - I etap edukacyjny - i wynikające z niej zadania dla nauczycieli

 

 

Dokumenty do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (Statut_2018_06_03.pdf)Statut[z dnia 1 marca 2018 r.]283 kB
Pobierz plik (Koncepcja pracy placówki.pdf)Koncepcja pracy placówki[z dnia 31 sierpnia 2015 r.]302 kB
Pobierz plik (Wewnętrzny system zapewniania jakości.pdf)Wewnętrzny system zapewniania jakości[z dnia 19 sierpnia 2019 r.]145 kB
Pobierz plik (Polityka prywatności (2019-05-28).pdf)Polityka prywatności[z dnia 28 maja 2019 r.]431 kB

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.