KILKA SŁÓW O OŚRODKU

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne EDUKATOR prowadzi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego pod numerem 53. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działa w oparciu o Statut oraz Wewnętrzny system zapewniania jakości i - zgodnie z tymi dokumentami - sukcesywnie poszerza swoją ofertę edukacyjną odpowiadając na Państwa oczekiwania i potrzeby.

 

W dniu 25 stycznia 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał po raz pierwszy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Akt powtórnego przyznania akredytacji przez Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 czerwca 2020 r u dołu strony. 

 

 

Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jest świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie w formach i miejscach spełniających oczekiwania klienta zgodnie z zasadą "Jak najbliżej klienta", poprzez:

  • realizację zróżnicowanej oferty doskonalenia zawodowego dostosowanej do zdiagnozowanych, specyficznych potrzeb różnych grup klientów;
  • komplementarność oferowanych usług: szkolenie, konsultacja, materiały edukacyjne, publikacje, pomoc w przygotowywaniu projektów unijnych, porady prawnicze;
  • realizację form doskonalenia zawodowego wyposażających nauczycieli nie tylko w nowoczesną wiedzę, ale przede wszystkim rozwijających umiejętności praktyczne oraz postawy (kompetencje kluczowe);
  • dostosowanie miejsca realizacji usługi do potrzeb i oczekiwań klienta;
  • zapewnienie wykwalifikowanej, bogatej w doświadczenia zawodowe kadry realizującej formy doskonalenia;
  • stosowanie w doskonaleniu nowoczesnych metod doskonalenia oraz narzędzi TIK;
  • respektowanie przez pracowników zasad etycznych i standardów określonych w dokumencie "Wewnętrzny system zapewniania jakości".

Zapraszamy do współtworzenia naszej strony internetowej poprzez dzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami, przykładami dobrych praktyk i pomysłami na lepszą edukację.

 

W dniu 25 stycznia 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Akt powtórnego przyznania akredytacji przez Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 czerwca 2020 r. u dołu strony.

Wszystkim Klientom, Partnerom i Trenerom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie do wyrażenia opinii o funkcjonowaniu naszego Ośrodka, sedecznie dziękujemy za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu.

dr Bożena Kubiczek

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SCE "Edukator"

 

 

AKTUALNE WYDARZENIA:

 

2019/2020 - Ośrodek uczestniczy w realizacji:

1. Projektu MEN "Forum wspomagania rozwoju oświaty" (we współpracy z Wszechnicą Edukacyjną Sp. z o. o. oraz MIR Consulting):

- szkolenia stacjonarne i elearningowe 105 osób,

- moderowanie sieci wspólpracy i samokształcenia,

- wsparcie bezpośrednie specjalistów ds. wspomagania,

- monitoring praktyki realizowanej przez 100 osób w róznych placówkach oświatowych.

 

2. Projektu wspomagania rozwoju placówek oświatowych gminy Blachownia (finansowany ze środków własnych gminy) - szkolenia oświatowej kadry kierowniczej i nauczycieli.

 

3. Projektu wspomagania placówek oświatowych "Szkoła Sukcesu" gminy Psary (finansowany ze środków EFS).

 

 

2018/2019 - Ośrodek uczestniczy w realizacji Projektu PO WER:

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych - szkolenia stacjonarne dla JST w wojewodztwie lubelskim  we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie (oddział w Lublinie).

2. Rozwijanie kompetencji kluczowych - szkolenia stacjonarne dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w województwie pomorskim we współpracy z ProcessTeam Sp. z o. o.

3. Rozwijanie kompetencji kluczowych - wsparcie bezpośrednie kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w województwie śląskim we współpracy z TOP Indira Lachowicz.

4. "Pomorska szkoła trenerów wsparcia oświaty" - szkolenia stacjonarne i elearningowe we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie (oddział w Gdańsku).

 

 

2017/2018 - Realizacja Grantu Łódzkiego Kuratora Oświaty w pięciu okręgach województwa łódzkiego - kursy w tematach:

  • "Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacja zadań statutowych przez nauczycieli"
  • "Praca wychowawczo-profilaktyczna szkoły"
  • "Założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego - I etap edukacyjny - i wynikające z niej zadania dla nauczycieli"

 

 

Dokumenty do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (Statut.pdf)Statut[z dnia 25 maja 2020 r.]72 kB
Pobierz plik (Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyznania akredytacji.pdf)Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyznania akredytacji[z dnia 16 czerwca 2020 r.]174 kB
Pobierz plik (Koncepcja pracy.pdf)Koncepcja pracy[z dnia 20 sierpnia 2019 r.]87 kB
Pobierz plik (Wewnętrzny system zapewniania jakości.pdf)Wewnętrzny system zapewniania jakości[z dnia 20 sierpnia 2019 r.]114 kB
Pobierz plik (Polityka prywatności (2019-05-28).pdf)Polityka prywatności[z dnia 28 maja 2019 r.]431 kB

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.