Karta Zgłoszenia

na szkolenie

* Proszę wypełnić w przypadku zgłoszenia indywidualnego

 

 

Dane do faktury

NABYWCA

 

 

ODBIORCA

 

 

Niniejszym w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sosnowieckie Centrum Edukacyjne „EDUKATOR”,
41-218 Sosnowiec, ul. Zielonogórska 51/26 moich danych osobowych w celach edukacyjno- szkoleniowych i informacyjnych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Ponadto oświadczam, że znane jest mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. SCE „EDUKATOR” w Sosnowcu
zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania materiałami wypracowanymi w trakcie trwania kursu.

 

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.